Uuva-hanke

Uutta ja Vanhaa (Uuva) -hanke painottuu erityisesti kädentaitoihin ja perimätiedon siirtoon. Hankkeen toteutusaika 1.5.2021-31.5.2023

Hanke tarjoaa erilaisia kädentaitokerhoja, -kursseja ja -leirejä ja tätä kautta kannustaa lapsia ja nuoria käsitöiden tekemiseen, sekä antaa mahdollisimman monipuolisesti uusia ideoita ja virikkeitä käsillä tekemiseen.

Perimätiedon siirtäminen nuoremmille sukupolville on myös tärkeässä osassa. Hankkeen tavoittena on lisätä lasten ja nuorten perinnetietämystä, sekä päivittää hyviä vanhoja tapoja ja tottumuksia tähän päivää sopivaksi.

Hankkeen toimintaa voi seurata instagramissa ja facebookissa.

Projektipäällikkö Anna-Kaisa Päivärinta

p. 0400-882314

uuva-hanke@4h.fi

Hankkeen rahoittajat: Keskipiste Leader ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.